om bildterapi

om perception

om bild och existentiell terapi

hem

 

nedan kommer ett utdrag om forskning, relevant för bildterapi

 

Forskning om konstens betydelse för vårt välbefinnande.

konst

 

fin-

 

 

I DN 31 januari 2001 fanns en artikel om den då senaste forskningen:

 

 

"Det är vetenskapligt bevisat att musiklyssnandet kan sänka halten av stresshormoner i blodet, medan konstdiskussioner kan sänka blodtrycket och sätta fart på tarmarna. Dessutom lever de som ofta går på bio, konserter, museer och gallerier statistiskt längre än lågkonsumenter av kultur."

 

 

 

Detta var den för somliga -men inte för oss som ständigt sysslar med konst- smått sensationella slutsatsen av slutbetänkandet "Hälsa på lika villkor- nationella mål för folkhälsan" (SOU 2000:91), en av Socialdepartementet beställd utredning.

 

 

Gudrun Vahlqvist, projektansvarig vid Statens kulturråd menar att kultur inte är något lyckopiller, men något som bidrar till nya perspektiv, att bearbeta problem och finna gemenskap.

 

 

Thöres Theorell , professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm, och ordförande för en nordisk samarbetsgrupp för att främja folkhäsoarbetet, har själv i undersökningar visat att patienter med kroniska smärttillstånd och psykosomatiska symtom i många fall får mindre ångest och bättre hälsa med hjälp av konstpsykoterapi.

 

 

Ett litet urval skrifter:

 

 

Thöres Theorell är redaktör för "När orden inte räcker" om läkning av psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete med bild, musik, dans och psykodrama. Natur och Kultur -98 ISBN 91-27-07029-8

 

 

Ett livsviktigt program. Om forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som kultur, (1997), Rönnberg, L, "Målarmöten ger lugn och tillfredsställelse". Stockholms läns museum, ISBN 91-87006-025-1

 

 

Theorell, T, Konarski, K, Burell, A-M, Engström, R,Lagercrantz, A. M, Teszáry, J., Thulin, K., de la Torre, B., (1995). Konstpsykoterapi vid långvariga sjukdomstillstånd. Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin (IPM). Sektionen för Stressforskning, Karolinska Institutet. WHO:s Psykosocial a Center. Stressforskningsrapport Nr 259, 1995

 

 

 

Wilhelmson, B, (1998), När färgen blir till ett möte och skaparkraften bryter isolering. Läkartidningen 98, 95(37):3928-3931

Mer uppgifter

rapporter om den forskning som landstingen bedrivit om kultur i vården och vården som kultur finns

Kultur i vården i Sverige 2003

tidigare rapporter

se länken om Karin Egberg Thymes disputation om bildterapi
 
"Självbilder - att komma vidare genom skapande".
Annika Berg Frykholm, Bokförlaget Bergsäker: www.berg-frykholm.se
 

 

sökresultat för kultur i vården

sökresultat för bildterapi i sverige

 

hem

 

aktuellt

artiklar

om bildterapi

länkar

om perception

existentiell

kontakt

 

hem